6. Open Junior World Cup 2018 zu Dülmen an Daitschland

6. Open Junior World Cup 2018 zu Dülmen an Daitschland

Op dem 6. Open juniors Worldcup zu Dülmen an Daitschland ass Letzebuerg mat puer Bettenduerfer Equipen an ënnerschidlechen Kategorien vertruede gewiescht. Eng vun de Betteduerfer Equipen ass mat eng Alzenger Verstärkung ugetrueden an huet die 3. Plaz gemaach.

Super

Puer Impressiounen aus Dülmen