AG AS ANNULEIERT

AG AS ANNULEIERT

OP GROND VUN DER HAITEGER PRESSEKONFERENZ VUN DER REGIERUNG HU MER DECIDEIERT D'AG VUN DEN OWEND KUERZFRISTEG OFZESOEN!

SUITE à LA CONFERECE DE PRESSE DU GOUVERNEMENT DE CET APRES-MIDI, NOUS AVONS DECIDE D'ANNULEE L'ASSEMBLE GENERALE DE CE SOIR!