COVID 19 - TRAINING UPDATE

COVID 19 - TRAINING UPDATE

Hei fann der di lescht Ännerungen am Trainingsoflaf am Kader vun den neie Pandemiebestëmmungen vun der Regierung.