Just-4-Fun Tournoi 2017 - Resultater

Just-4-Fun Tournoi 2017 - Resultater

1. Die Abahachi's
2. Useldeng 2
3. Generation Baby Boomers
4. Useldeng 1
5. Crazy Fenteng 2
6. Crazy Fenteng 3
7. K-Méidi
8. Hesper beweegt sech
9. Viva
10. D'Blanien
11. Dei aus dem Bësch
12. Pinguinen
13. Alzenger Jugend
14. Crazy Fenteng 1
15. Biekrecher Hinger & Hunnen