Championat 2022-23

Dammen:

 1. Spilldag: 11.03.2023 zu Elwen

 2. Spilldag: 06.05.2023 um Holleschbierg zu Hesper

 

Mixte:

1. Spilldag: 26.11.2022 zu Bettenduerf

2. Spilldag: 25.03.2023 um Holleschbierg zu Hesper

3. Spilldag: 22.04.2023 zu Kolmer

 

Hären:

1. Spilldag: 04.02.2023 um Holleschbierg zu Hesper

2. Spilldag: 10.06. 2023 zu Bettenduerf

 

(updated 29.1.2023)