GESCHICHT - INDIACA JUMPERS ALZENG

Den 27. Dezember 1995 sinn d’Indiaca Jumpers Alzéng gegrënnt ginn. 2015 hu mer eisen 20-jähregen Jubileium gefeiert. An der Zwëschenzäit hunn mer ongeféier 14 aktiv Jugendspiller, 25 aktiv Memberen an bis zu 60 honorär Memberen. D’Ziel vun eisem Club ass regelméisseg ze spillen, en gudden Niveau ze erreechen an den Sport méi populär am Land ze maachen. Obwuel datt mer probéieren gudd Fortschrëtter ze maachen, vergiessen mer nët, Spaass um spillen ze hunn an zesummen mat frëndschaftlechem Geescht dobäi ze sinn. Dowéinst geet et eis nët nëmmen dorëms, Indiaca ze spillen, mee och aner Aktivitéiten zesummen ze maachen.

20 Joer Feier