Just 4 Fun 15.10.2017

1. Die Abahachi's
2. Useldeng 2
3. Generation Baby Boomers
4. Useldeng 1
5. Crazy Fenteng 2
6. Crazy Fenteng 3
7. K-Méidi
8. Hesper beweegt sech
9. Viva
10. D'Blanien
11. Dei aus dem Bësch
12. Pinguinen
13. Alzenger Jugend
14. Crazy Fenteng 1
15. Biekrecher Hinger & Hunnen

Just 4 Fun Tournoi 21.10.2018

 Classement final
1. Old Schmetterhand
2. Bettenduerf Loisirs
3. Global Players
4. Crazy Fenteng 1
5. Bettenduerf Juniors
6. In your face
7. Pinguinen
8. Heesprenger
9. D'Helden aus der Béchs
10. Zebra 2
11. Zebra 1
12. Hesper beweegt sech
13. K'méidi
14. Indie BOOBS
15. The Wolves
16. Crazy Fenteng 3
17. Just 4 Fun
18. Crazy Fenteng 2
19. Auch namenlos grandios

Photogalerie J4F 2018